Erasmus

Erasmus 2023 – Włochy/Irlandia

Budowanie kompetencji XXI wieku poprzez połączenie technologii i sztuk teatralnych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Erasmus+”

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie umiejętności uczniów i nauczycieli w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, współpracy w grupie; wprowadzenie innowacyjnych, kreatywnych działań do programów edukacyjnych.

Działania w projekcie:

Działania w projekcie obejmują:

  • Spotkanie rozpoczynające projekt- przedstawienie metodologii działań, w szczególności ram i zasad pracy z uczniami
  • Wizyta przygotowawcza w celu doprecyzowania programu, poznania miejsca w którym nasi nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz poznania reszty zespołu.
  • Wizyta studyjna we Włoszech- wizyty, spotkania i warsztaty budujące umiejętności teatralne i artystyczne wspólne z uczniami szkoły goszczącej.
  • Udział w kursach na Malcie- Teaching Critical Thinking and Art oraz Creative Teaching and Language Development, Exclusive Programme for Teachers
  • Spotkanie podsumowujące w celu przedstawienia projektu i jego efektów szerszemu gronu szkolnemu w ZSTiE

 Grupa docelowa:

Uczniowie (22 osoby) i nauczyciele (11 osób),  pracownik niedydaktyczny z Polski

Realizator projektu:

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
Partnerzy:

  • IC Mazzini Torre Santa Susanna (Włochy)
  • St Mary”s IInstitute Limited (Irlandia)

 Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 54876 EUR

Kwota dofinansowania: 54876 EUR

Wkład Miasta: nie dotyczy

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2023

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2024

Koordynator
Bogumiła Łabuda

Erasmus 2022

W piątek, 3 czerwca 2022 gościliśmy w naszej szkole 6 uczestników projektu Erasmus+ z Hiszpanii. Są to uczniowie odbywający praktyki we Wrocławiu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Celem spotkania było poznanie naszej szkoły, zapoznanie się z polskim systemem edukacji, wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności językowych.

Nazwa Instytucji wysyłającej: I.E.S. Fernando Aguilar Quignon (Cádiz): http://www.iesfernandoaguilar.es/#

Koordynator ZSTIE: Pan Marek Lisiecki

On Friday, the 3rd of June 2022 we hosted 6 Erasmus+ project participants from Spain in our school. These are students doing their apprenticeship in Wrocław and teachers of vocational subjects.
The goal of this meeting was getting to know our schools, learning about polish eduacation system, sharing experience and improvement of language skills.
Name of sending institution: I.E.S. Fernando Aguilar Quignon (Cádiz): http://www.iesfernandoaguilar.es/#
ZSTiE coordinator: Marek Lisiecki

Translated by Mateusz Rosiński, 3C.

Już w Irlandii 2020!

Kolejna grupa uczestników z klasy 3B i 3C brała udział w projekcie ERASMUS POWERVET w Irlandii w marcu 2020. Praktyki zawodowe odbywały się  w Cork (14 uczniów) oraz Kilpatrick (2 uczniów). Uczniowie zapoznali się ze strukturą oraz polityką firmy, w której odbywali praktyki. Cennym doświadczeniem było również poznanie kultury irlandzkiej, rodzin goszczących oraz podniesienie umiejętności z j. angielskiego. O nasz komfort i dobre samopoczucie dbało Your International Training, reagująca na bieżąco na nasze sugestie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyki Irlandia 2019 – relacja

W dniach 4-29 marca 2019 r. grupa 16 uczniów ZSTiE brała udział w praktykach zawodowych w Irlandii. Uczniowie wykonywali czynności związane z realizacją podstawy programowej, zaznajamiali się ze strukturą/polityką firmy, jednocześnie wykorzystując swoje umiejętności językowe. W ramach wycieczek uczniowie zapoznawali się również z historią, kulturą, ukształtowaniem geograficznym kraju.
W trakcie pobytu uczniowie przebywali u irlandzkich rodzin goszczących, rozwijając swoje umiejętności w języku angielskim oraz zapoznając się z realiami życia rodzinnego. Nawiązane relacje z rodzinami poskutkowały propozycjami ponownego odwiedzenia rodzin (część uczniów planuje wrócić do Mallow na wakacje).
Opiekunowie projektu zajmowali się głównie organizacją pobytu (przejazdy, noclegi, umiejscowienie w miejscach pracy, współpraca z partnerem Your International Training i kontrola praktyk). Każdy z uczestników otrzymał certyfikat odbycia praktyk, certyfikat z języka angielskiego, kolejny dokument europass otrzymają w terminie późniejszym.

Z całą pewnością można stwierdzić, że wyjazd był udany zarówno pod względem realizacji praktyk zawodowych jak i rozwijania umiejętności posługiwania się j. angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER – Wizyta Przygotowawcza w Irlandii

Wicedyrektor Marek Lisiecki, koordynator projektu uczestniczył w wizycie przygotowawczej w listopadzie 2018 r. w Irlandii, tj. w Cork, Mallow i Tralee. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze strategią organizacji partnerskiej, wymaganiami pracodawców oraz mobilnością uczniów, którzy podejmą miesięczne praktyki w kolejnych dwóch latach.

W czasie 4 dniowego pobytu koordynator projektu przedstawił również irlandzkiemu partnerowi Your International Training szczegółowy program praktyk zawodowych. Program zawiera konkretne treści wynikające z podstawy programowej, które będą realizowane w czasie praktyk oraz wymagane umiejętności i efekty kształcenia. Dodatkowo, koordynator odwiedził rodziny goszczące naszych uczniów. Wszyscy uczniowie będą mieszkać w Mallow, 13 tysięcznym mieście w hrabstwie Cork. Jednym z punktów programu wizyty była także wizyta w Mallow College, specjalizującym się w kształceniu zawodowym oraz ściśle współpracującym z lokalnymi firmami.

Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji zawodowych szansą na lepszy początek kariery – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Organizacja partnerska: Your International Training, FBD Building Spa Square. Mallow. Irlandia Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od 9 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów UE oraz innych państw nie będących ich członkami: www.yourinternationaltraining.com/

Koordynator projektu: wicedyrektor ZSTiE, Marek Lisiecki.

Cele. Głównym celem dla uczniów jest nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych poprzez odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach irlandzkich. Uczniowie kształcący się w profilu informatyk podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, dostosują się do oczekiwań pracodawców, pozyskają również europejskie certyfikaty potwierdzające ich kompetencje zawodowe.