Sustainability in Vet Training

Wizyta w Norwegii

We wrześniu 2022, Doradca Zawodowy w ZSTIE, Pani Alina Trzeciak oraz Pani Wicedyrektor – Beata Pawlikowska uczestniczyły w projekcie „Semper Avanti”, ukierunkowanym na strategię zrównoważonego rozwoju. Projekt ten przeznaczony jest dla pracowników kształcenia zawodowego i kadry zarządzającej w szkołach. Poza sprawami czysto zawodowymi, była również okazja, by poznać bliżej piękne norweskie krajobrazy 🙂

Założenia projektu:

Sustainability in VET Training Projekt zakłada aktualizację programów nauczania o elementy związane ze zrównoważonym rozwojem w efekcie współpracy z przedsiębiorstwami oraz wymiany doświadczeń z instytucjami edukacyjnymi w Norwegii. Tym samym, bezpośrednio wpływa na rozwój i promocję sektora VET (TVET) i wzrost współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami. Efektem realizacji projektu będą lepsze programy kształcenia, uwzględniające wyzwania dzisiejszego świata i potrzebę ekonomizacji wykorzystania zasobów i minimalizacji kosztów oraz wskazujące na wzajemne zależności pomiędzy nauczanymi elementami a, światem zewnętrznym. Z praktycznego punktu widzenia, przekłada się to na zmniejszenie zużycia materiałowego, zwiększenie efektywności i niższe koszty wpływu środowiskowego dla przedsiębiorstw w efekcie zatrudnienia absolwentów. Lepsze kształcenie uczniów szkół zawodowych zwiększa ich szanse zawodowe w przyszłości i jednocześnie odpowiada na potrzebę wyrównywania szans w związku ze zdiagnozowanym słabszym zapleczem kulturowym i ekonomicznym kandydatów wybierających szkoły zawodowe w odniesieniu do ogółu populacji młodzieży. W projekcie zaangażowanych zostanie grupa przedsiębiorstw z Polski i Norwegii, które podzielą się swoimi doświadczeniami i potrzebami dotyczącymi treści programowych i programów nauczania w odniesieniu do praktyki działania. Jednocześnie będą oni mieli okazję poznać nauczycieli i przedyskutować wspólnie wybrane aspekty programowe.