Exodus

Szkolne Koło Naukowe Exodus

Szkolne Koło Naukowe EXODUS tworzą uczniowie Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, którzy chcą uporządkować i pogłębić wiedzę informatyczną z uwzględnieniem własnych zainteresowań i pasji. Na zajęciach Koła poszerzają zdobytą wiedzę oraz rozwijają swoje kompetencje o ważne umiejętności związane z pracą w grupie oraz zarządzaniem swoim czasem. Innowacyjność organizacji zajęć w ramach Szkolnego Koła Naukowego EXODUS polega na sposobie przekazywania wiedzy w formie tzw. sztafety – uczniowie starsi stają się liderami dla uczniów młodszych, prowadzą podgrupy zainteresowań (algorytmika i programowanie, grafika komputerowa, systemy i sieci, tworzenie gier komputerowych). Nadzór nad wszystkimi grupami oraz opiekę sprawuje Opiekun. Na zajęcia zapraszani są studenci i pracownicy wrocławskich wyższych uczelni. Zaproszeni goście chętnie dzielą się swoją wiedzą z członkami Koła. Opiekun oraz uczniowie prowadzą również zajęcia warsztatowe dla pozostałych członków Koła według ustalonego wspólnie harmonogramu. Koło EXODUS posiada własny regulamin.

Opiekun: Stanisław Bajor

Link do filmu o Exodus:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1bxMFF_zOj-ew3abe3q7xTtTrOcx-u5DCshDqGR7WbgyKA9jjqWl5KUt8&v=F1GC_gI7aVI&feature=youtu.be&ab_channel=ZSTiETV