Polityka Prywatności/Ochrona Danych osobowych

Polityka prywatności /Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez użytkowników serwisu https://zstie.edu.pl/

 1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław (właściciel serwisu https://zstie.edu.pl/).  Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: szkola@zstie.edu.pl.
 2. inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 •       Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu https://zstie.edu.pl/ i umożliwienia Tobie korzystania z jego treści.
 •       Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem, tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 prawa telekomunikacyjnego.
 • Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być użytkownikiem serwisu.
 • Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 •       Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane zawarte w treści Twojej korespondencji mogą być ujawnione:
  • firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
  • kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
  • firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
  • podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
  • agencjom zajmującym się obsługą naszego serwisu.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: szkola@zstie.edu.pl.

 • Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 • Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: szkola@zstie.edu.pl lub listownie na adres: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław.
 • Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.plwww.uodo.gov.pl).

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przetwarza dane osobowe, które wynikają z obowiązków ustawowych, a są nimi:

 • zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku ucznia (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.201),
 • zgoda na udzielenie informacji dot. rodziny ucznia (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 • zgoda na przetwarzanie danych ucznia dot. ubezpieczenia NNW (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • prowadzenie ewidencji ucznia na potrzeby procesów kształcenia i wychowania (art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
 • świadczenie opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • przetwarzanie danych kandydatów w czasie rekrutacji (art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
 • rekrutacja, zatrudnienie, obsługa płacowo-kadrowa pracowników szkoły (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 • zapytania ofertowe i przetargi kontrahentów (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 • działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS, przyznania świadczenia z ZFŚS, udokumentowania przyznania lub odmowy przyznania świadczenia socjalnego w ramach ZFŚS (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.).