• W rankingu Tygodnika Perspektywy z 2022, Technikum nr 7 we Wrocławiu zdobyło brązową tarczę (znak jakości) – miejsce 467 na 1887 techników, uzyskując 50,95 pkt. W metodologii przydzielania punktów uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych, egzamin maturalny oraz sukcesy szkoły w olimpiadach. https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow...

  •  Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad (zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE). w szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum, w przestrzeni wspólnej (korytarze) stosuje się maseczki, podczas lekcji i egzaminów nie......

  • Dyrektor ZSTiE informuje, że  w dniach 11 i 18  stycznia 2022 r. uczniowie klas 1-3 nie mają zajęć dydaktycznych ze względu na odbywające się w szkole egzaminy zawodowe.   Zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywają się zgodnie z planem.Organizacja egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2022:10 stycznia......