Kadra pedagogiczna

przedmiot

nauczyciel

wychowawstwo

j. polski

mgr Lucyna Kowalczyk

j. polski

mgr Elwira Militowska

2F

j. polski

mgr Joanna Tomaszek

2G

j. polski

mgr Agnieszka Zatorska

2A

j. angielski

mgr Anna Czajkowska

j. angielski

mgr Anna Gadomska-Nawłoka

3C

j. angielski

mgr Aleksandra Janusz

4E

j. angielski

mgr Marek Lisiecki

j. angielski

mgr Dorota Palińska

1E

j. angielski

mgr Katarzyna Pidłypczak

j. angielski

mgr Olga Rychlik

j. niemiecki

mgr Eleonora Buszta

1X

j. niemiecki

mgr Agnieszka Idczak

3E

j. niemiecki

mgr Agnieszka Skrzypaszek

j. niemiecki

mgr Marta Tomala

4B

historia/wos

mgr Justyna Kochajkiewicz

1C

historia

mgr Katarzyna Połujan

historia/wos

mgr Halina Strachowska

plastyka

mgr Elwira Militowska

2F

matematyka

mgr Izabella Dowgiałło

4A

matematyka

mgr Bogumiła Łabuda

1A

matematyka

mgr Iwona Markiewicz

2C

matematyka

mgr Monika Solarz

4C

fizyka

mgr Ewa Bury

3A

fizyka

mgr Rafał Cichocki

fizyka

mgr Jacek Malinowski

chemia

dr inż. Hieronima Szałkowska

biologia

mgr Beata Pawlikowska

4X

geografia

mgr Anna Monder

2D

geografia

mgr Justyna Drobnikowska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Pawlikowska

4X

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Brzozowska

2Y

wychowanie fizyczne

mgr Iwona Brzozowska

2Y

wychowanie fizyczne

mgr Piotr Czeluśniak

3X

wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Huber

2E

wychowanie fizyczne

mgr Marek Bilewski

1B

wychowanie fizyczne

mgr Iwona Olearnik

2B

wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Orszewska-Grzegorek

2X

przedsiębiorczość

mgr Aneta Witkowska

3B

przedsiębiorczość

mgr Mariusz Musztyfaga

informatyka

mgr Bogumiła Łabuda

1A

informatyka

mgr Tomasz Ziółkowski

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Dorota Szyszka

przedmioty zawodowe

mgr Stanisław Bajor

przedmioty zawodowe

mgr Alicja Barzańska

przedmioty zawodowe

mgr inż. Anna Bieszczad

przedmioty zawodowe

mgr inż. Izabella Białobrzewska

przedmioty zawodowe

mgr inż. Krzysztof Cwojdziński

przedmioty zawodowe

mgr Jakub Gładysz

przedmioty zawodowe

mgr inż. Barbara Hądzlik

przedmioty zawodowe

mgr inż. Robert Magda

przedmioty zawodowe

mgr Jan Jędrychowski

przedmioty zawodowe

mgr Jarosław Kamiński

przedmioty zawodowe

mgr Krzysztof Kluszczyński

przedmioty zawodowe

mgr inż. Aleksander Kowalczyk

przedmioty zawodowe

mgr inż. Zdzisław Kowalczyk

przedmioty zawodowe

mgr Marek Lisiecki

przedmioty zawodowe

mgr Bogumiła Łabuda

1A

przedmioty zawodowe

mgr inż. Małgorzata Nejman

przedmioty zawodowe

mgr inż. Piotr Otręba

przedmioty zawodowe

mgr Paweł Staniów

przedmioty zawodowe

mgr inż. Jerzy Swarecki

2K

przedmioty zawodowe

mgr inż. Marek Szkudlarek

przedmioty zawodowe

mgr inż. Tomasz Zawadzki

przedmioty zawodowe

mgr inż. Wiktor Ziętara

przedmioty zawodowe

mgr Tomasz Ziółkowski

biblioteka

mgr Bożena Hołownia

biblioteka

mgr Dorota Szyszka

religia

mgr Cezary Kołodziej

religia

mgr Tomasz Ziółkowski

pedagog

mgr Alina Trzeciak

pedagog

mgr Katina Karamichailidu-Piskorz

doradca zawodowy

mgr Alina Trzeciak