Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Wiktoria Romańczuk, 3A

Wiceprzewodniczący: Kacper Mróz, 3B

Sekcja Informacyjna/social media: Malwina Maruszak, 1E

Sekcja Radiowa: Bartosz Matuszak, 3A

Sekcja ds promocji szkoły: Angelika Głowacz, 3A

Sekcja Wolontariatu: Damian Marciniak, 3B

Opiekunowie: mgr Ewa Bury, mgr Agnieszka Skrzypaszek.

Rzecznik Praw Ucznia: mgr Anna Monder

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia – Wiktoria Romańczuk: