O szkole

Kontakt:

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21,

50-447 Wrocław

tel. 71 798 6933, fax. 71 7984433

szkola@zstie.edu.pl oraz sekretariat.zstie@wroclawskaedukacja.pl

Dzwonki:

1. 7:45-8:30

2. 8:35-9:20

3. 9:30-10:15

4. 10:25-11:10

5. 11:30-12:15

6. 12:25-13:10

7. 13:15-14:00

8. 14:05-14:50

9. 14:55-15:40

10. 15:45-16:30

11. 16:35-17:20

12. 17:25-18:10

Agendy szkoły:

agenda

pracownicy

lokalizacja

/nr tel. wewnętrzny

czas pracy

dyrektor szkoły

Rafał Cichocki

124A/wewn. 101

dyżur kierowniczy:
czwartek: 7:00-15:00

wicedyrektor

Beata Pawlikowska

103/wewn. 104

dyżur kierowniczy:
środa i piątek 7:00-15:00.

wicedyrektor ds zawodowych

Bogumiła Łabuda

202A/wewn. 103

dyżur kierowniczy:
poniedziałek i wtorek: 7:00-15:00.

sekretariat główny

Anita Koszowska

124/wewn. 100

8:00-14:00

sekretariat uczniowski

Alicja Kuczborska

124/wewn. 102

8:00-14:00

kierownik gospodarczy

Katarzyna Hetman

3/wewn. 110

8:00-15:00

kadry

Dorota Mituła

125/wewn. 112

8:00-14:00

służby bhp i p.poż.

Dorota Szyszka

404/wewn. 130

8:00-15:00

administrator strony www szkoły

Marek Lisiecki

210/219

8:00-15:00

administrator szkolnej sieci komputerowej

Krystyna Rozdzielska

101/119

8:00-15:00

administrator dziennika Uonet+

Izabella Dowgiałło

114

8:00-15:00

psycholog

Izabella Ristau

200C

poniedziałek: 10:15-11:30,
wtorek: 10:15-14:25,
środa/czwartek: 8:30-13:30.

pielęgniarka szkolna

Urszula Burzyńska

5/wewn. 170

poniedziałek-piątek: 7:45-15:00 (z wyj. wtorku: 8:00-11:00).

Historia szkoły

Obecny budynek powstał w latach 1929-1930 w miejscu dawnej olejarni. Autorami projektu byli Hugo Althoff (miejski radca budowlany w latach 1926-29) i Carl Zoller. Budynek w stylu modernistycznym powstał na planie litery T, były też plany dobudowania kolejnego skrzydła wzdłuż ul. Worcella. Pomimo braku sali gimnastycznej szkoła była dobrze wyposażona. Zajęcia teoretyczne odbywały się w 24 salach lekcyjnych, a praktyczne w czterech kuchniach, trzech pralniach i prasowalniach. Uczniowie mieli dostęp do biblioteki, świetlicy, stołówki oraz gabinetu lekarskiego z pokojem rentgenowskim.

II Wojna Światowa, Ausländer-Auffanglager Clausewitzstrasse

Podczas II Wojny Światowej w budynku mieścił się obóz pracy (obóz przejściowy dla cudzoziemców). Przetrzymywano w nim, według różnych źródeł, od 3 do 10 tys. robotników przymusowych z Polski, Czech, Ukrainy, Węgier, Francji, Jugosławii. Był to jeden z większych obozów tego typu we Wrocławiu, który istniał do wiosny 1945 r. W czasie oblężenia Wrocławia w kwietniu 1945 r. został zbombardowany. Ocalałych przeniesiono do obozu na Sołtysowicach. Tragiczne losy więźniów przetrzymywanych w obozie przy ul. Haukego-Bosaka upamiętnia tablica wmurowana w 1970 r. na I piętrze budynku szkoły.

Powojenne zmiany

Po II Wojnie Światowej budynek powrócił do pierwotnego przeznaczenia. Od IX 1945 do dziś pod adresem gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 znajdowały się różne szkoły: Państwowe Gimnazjum i Liceum Techniczne, Liceum Mechaniczno-Elektryczne, Liceum Elektryczne, Technikum Mechaniczne i Technikum Energetyczne, Technikum Energetyczne i Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, Technikum Elektryczne i Pedagogiczne, Studium Techniczne, Zespół Szkół Elektrycznych i Technikum Łączności, Zespół Szkół Łączności.

Współczesność

1 IX 2002 r. to data utworzenia Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych. Rok 2002 we wrocławskiej edukacji przyniósł wiele zmian. Zlikwidowano dwie szkoły: Zespół Szkół Łączności im. Romualda Traugutta oraz Zespół Szkół Elektronicznych im. Jana Henryka Dąbrowskiego z siedzibą na ul. Świerczewskiego 27. W ich miejsce powołano Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych. 2 X 2009 r. szkole nadano imię Polskich Zwycięzców Enigmy. Początkowo w skład ZSTIE wchodziły wszystkie typy szkół, które funkcjonowały aż do ich wygaszenia. W ramach ZSTiE utworzono: Technikum nr 7 z zawodami: technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, a od 1 IX 2009 r. technik informatyk; Liceum Profilowane nr XIX; Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 z zawodami: monter elektronik oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; Szkołę Policealną nr 5 z zawodami: technik informatyk i technik telekomunikacji. Ostatecznie ukształtowały się: Technikum nr 7 w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik i technik robotyk oraz Branżowa Szkoła 1 i 2 stopnia nr 1 w zawodzie elektronik.