Opieka Stomatologiczna w ZSTIE


Nasi uczniowie mają możliwość otrzymania świadczeń dentystycznych w Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu. Porozumienie:
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/Porozumienie_uslugi_stomatologiczne.pdf

Wszyscy uczniowie ZSTIE do 19 roku życia są ustawowo zapisani na świadczenie opieki stomatologicznej. Gdy rodzic niepełnoletniego ucznia/pełnoletni uczeń nie wyraża na nie zgody, uzupełnia i wysyła mailem do sekretariatu ZSTIE sprzeciw (podpisany skan lub czytelne zdjęcie dokumentu). Plik do pobrania: https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/sprzeciw-na-opieke-stomatologiczna.docx

W momencie gdy uczeń chce być leczony, rejestruje się telefonicznie i przychodzi do polikliniki w terminie przez nią ustalonym, potwierdzając swoją tożsamość przez pokazanie legitymacji szkolnej. W czasie wizyty u stomatologa wymagana jest także pisemna zgoda rodzica (uczeń niepełnoletni) lub pełnoletniego ucznia: https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/zgoda-na-opieke-stomatologiczna.docx

Informacja dotycząca rejestracji oraz wizyt u stomatologa:
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Voip-informacja-nowy-telefon-do-rejestracji-Szkola-.docx

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Szkoly-informacja-wraz-z-telefonem.docx