SEEP

SEEP

Jest to projekt skupiony na powołaniu Towarzystwa Techniczno-Naukowego w ZSTIE w ramach, którego będziemy realizować szkolenia SEP w kategorii G1 – “uprawnienia elektryczne” w zakresie Dozoru i Eksploatacji (w tym uprawnienia SEP do 1 kV) dla uczniów. Finalizowany jest projekt gry edukacyjnej, która będzie udostępniona na kilku stanowiskach w pracowni. Planowane jest także szkolenie z wykorzystaniem gogli VR oraz konferencje i warsztaty z zakresu najnowszych rozwiązań branżowych. Jeżeli zostanie wypracowany w toku prac – będzie udzielona pomoc w zgłoszeniu patentu/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego.

Kolejnym etapem będzie szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych dla uczniów i utworzenie komisji państwowej, która będzie odpowiedzialna za egzaminy kwalifikacje. Finalnie, organizowane będą egzaminy uprawniające do obsługi urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych.
Celem projektu jest popularyzacja nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności elektryczno-elektronicznych wśród uczniów.

Zakres materiału potrzebny do uzyskania uprawnień:

–urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

–urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

-urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

-zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

-urządzenia elektrotermiczne

-urządzenia do elektrolizy

-sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

-elektryczna sieć trakcyjna

-elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

-aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Opiekun projektu w ZSTIE: Pani Krystyna Rodzdzielska
Strona www firmy zajmującej się tworzeniem gier wideo, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość (VR i AR):

https://takeitstudio.com/
Szkolenie SEEP:

https://seep.com.pl/