Informacja dla maturzystów

Informacja dla maturzystów

Wyniki egzaminu maturalnego 2021 można odbierać od 5 lipca, godz. 12:00 w sekretariacie ZSTIE.

Ewentualne egzaminy poprawkowe odbędą się 24 sierpnia 2021, o godz. 9:00. Najpierw należy złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu (załącznik nr 7 z OKE, https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/) do Dyrektora ZSTIE, w terminie do 12 lipca 2021. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić zdający, który nie zdał 1 egzaminu obowiązkowego w części pisemnej. W sesji poprawkowej absolwent nie może podwyższać wyniku egzaminu. 10 sierpnia 2021 zostaną ogłoszone miejsca przeprowadzenia egzaminów poprawkowych.