Rada rodziców

Adres e-mail Rady Rodziców

Adres rada.rodzicow@zstie.edu.pl jest powiązany z kontaktami wszystkich członków Rady Rodziców; natomiast adres przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych i jest odbierany przez Przewodniczącego RR – Pana Krzysztofa Podolskiego.

Konto bankowe RR w ZSTIE

Konto w Banku Pocztowym S.A.: 60 1320 1999 2340 8962 2000 0001.

Regulamin Rady Rodziców:

regulamin_rodzicow_2017