Skład Rady Rodziców
Przewodniczący: Pan Krzysztof Lorek,

Skarbnik : Pani Monika Szozda,
Sekretarz: Pani Agnieszka Woźniak-Dziegańska,
Członkowie Prezydium:

  • Pani Elżbieta Hajduga,
  • Pani Katarzyna Słowik,

Adres email:

– przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych i jest odbierany przez Przewodniczącego RR – Pana Krzysztofa Lorka,
– skarbnik w Radzie Rodziców przy ZSTIE: skarbnik.rady.rodzicow@zstie.edu.pl