Skład Rady Rodziców
Pełniący funkcję Przewodniczącego: Pan Krzysztof Lorek,

Zastępca: Pani Paula Śpiewak

Skarbnik: Pan Robert Wydurski
Sekretarz: Pani Agnieszka Sielicka
Członek Prezydium: Pani Iwona Bryndal

Adres email:

– przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych,
– skarbnik w Radzie Rodziców przy ZSTIE: skarbnik.rady.rodzicow@zstie.edu.pl