Skład Rady Rodziców
Pełniący funkcję Przewodniczącego: Pan Krzysztof Lorek,

Skarbnik: Pani Agnieszka Wieciołkowska
Sekretarz: Pani Aleksandra Maniewska,
Członek Prezydium: Pani Justyna Szymańska

Adres email:

– przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych,
– skarbnik w Radzie Rodziców przy ZSTIE: skarbnik.rady.rodzicow@zstie.edu.pl