Skład Rady Rodziców
Przewodniczący: Pan Paweł Napora,

Zastępca Przewodniczącego: Pan Krzysztof Lorek

Skarbnik: Pani Agnieszka Wieciołkowska
Sekretarz: Pani Aleksandra Maniewska,
Członek Prezydium: Pani Justyna Szymańska

Adres email:

– przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych i jest odbierany przez Przewodniczącego RR – Pana Pawła Naporę,
– skarbnik w Radzie Rodziców przy ZSTIE: skarbnik.rady.rodzicow@zstie.edu.pl