Rada Rodziców

Adres e-mail Rady Rodziców

Adres rada.rodzicow@zstie.edu.pl jest powiązany z kontaktami wszystkich członków Rady Rodziców; natomiast adres przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych i jest odbierany przez Przewodniczącego RR – Pana Krzysztofa Podolskiego.

Konto bankowe RR w ZSTIE

Konto w Banku Pocztowym S.A.: 60 1320 1999 2340 8962 2000 0001.

Ubezpieczenie dla uczniów ZSTIE w roku szkolnym 2020/2021:

NNW COMPENSA, 62 zł za osobę:

Wpłaty na ubezpieczenie oraz numer konta bankowego:

plik doc do pobrania

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia:

plik pdf do pobrania

Szczegóły ubezpieczenia w ZSTIE:
załącznik ubezpieczenie
skrócony opis zakresu ubezpieczenia
informacje o produkcie
zakres ubezpieczenia

Regulamin Rady Rodziców:

regulamin_rodzicow_2017