Aktualności

 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad (zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE). w szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum, w przestrzeni wspólnej (korytarze) stosuje się maseczki, podczas egzaminów nie są one obowiązkowe,...

Lista kandydatów zakwalifikowanych: http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/informatyk.pdf http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/technik-elektronik.pdf http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/teleinformatyk.pdf http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/zakw.-robotyk.pdf http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/zakw.-SB.pdf Lista kandydatów niezakwalifikowanych: http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/niez.-SB.pdf http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/niezakw.-tech..pdf Drodzy kandydaci!!!!! Zachęcamy do zapoznania się terminami, kryteriami oraz specyfiką oddziałów naszej szkoły. Wszystkie przydatne informacje znajdziecie na stronie www szkoły oraz na portalu Wrocławska Edukacja.Informacje dla kandydatów: http://zstie.edu.pl/dla-kandydata/Projekty odbywające się w szkole: http://zstie.edu.pl/projekty/ Baza dydaktyczna szkoły - prezentacja Wiktorii...

Wyniki egzaminu maturalnego 2021 można odbierać od 5 lipca, godz. 12:00 w sekretariacie ZSTIE. Ewentualne egzaminy poprawkowe odbędą się 24 sierpnia 2021, o godz. 9:00. Najpierw należy złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu (załącznik nr 7 z OKE, https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/) do Dyrektora ZSTIE, w terminie...