Aktualności

  •   Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE: Zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Z powodów organizacyjnych, nauczyciel ma prawo je skrócić do 30 minut. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach na żywo na TEAMS.......

  • 1 lutego 2021 (poniedziałek) zostanie podana informacja dotycząca wypełniania deklaracji ostatecznych przez maturzystów – jest ona uzależniona od wytycznych ministra właściwego w czasie zagrożenia epidemicznego. W tym samym dniu Dyrektor ZSTIE poinformuje również o organizacji matury próbnej....

  • Informacje Dyrektora ZSTIE dla zdających: http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacje-Dyrektora-ZSTiE-dla-zdajacych.pdf Egzamin pisemny 12 stycznia 2021 (60 minut): 4A, 4B, 4C, – EE.09, 4E – EE.22, 4X- EE.11 oraz egzaminy poprawkowe  godzina kwalifikacja sala 10.00 EE.08, EE.10 310 10.00 EE.03, EE.12 322 12.00 EE.22 302 12.00 EE.11 310 12.00 EE.11......