Zebranie z rodzicami klas 2-4

Zebranie z rodzicami klas 2-4

Zebranie 25 września 2020 r. z rodzicami uczniów klas 2-4 nie odbędzie się w formie stacjonarnej.

Wychowawcy, za pomocą zdalnych technik komunikacji, poinformują rodziców klas 2-4 o wymaganiach edukacyjnych, wyborze przewodniczącego oddziałowej rady rodziców i innych zagadnieniach.

W tym dniu o godz. 16:30 odbędzie się tylko spotkanie przedstawicieli klas (oddziałowej Rady Rodziców) w auli (IV piętro). Obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/list-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-2020.09.14.pdf