•   Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad (zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE). Wariant Hybrydowy: Między 17.05.2021-30.05.2021 odbywa się nauczanie w wariancie hybrydowym. Klasy pierwsze, 2K oraz klasy trzecie przyjeżdżają do szkoły i uczestniczą w zajęciach stacjonarnie: w szkole obowiązuje zakrywanie ust......

  • Drodzy kandydaci!!!!! Zachęcamy do zapoznania się terminami, kryteriami oraz specyfiką oddziałów naszej szkoły. Wszystkie przydatne informacje znajdziecie na stronie www szkoły oraz na portalu Wrocławska Edukacja.Informacje dla kandydatów: http://zstie.edu.pl/dla-kandydata/Projekty odbywające się w szkole: http://zstie.edu.pl/projekty/ Baza dydaktyczna szkoły – prezentacja Wiktorii Romańczuk z 2A: https://view.genial.ly/60436292bcf5b60d13aa0cca/presentation-zstieÓsmoklasisto! Zachęcamy......

  • Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym między 11-20 maja 2021: na egzamin maturalny zgłaszamy się 45 minut przed rozpoczęciem z dowodem osobistym, szatnia dla wszystkich zdających znajduje się na parterze szkoły (obok portierni), obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych – będą zapewnione tymczasowe szatnie, przy wejściu do......