• 30 września 2020 r. (środa) odbędzie się spotkanie dyrekcji z maturzystami ZSTIE (z wyj. klasy 4A). Na spotkaniu omówione zostaną procedury obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021 r. oraz harmonogram. Zdający wypełnią również deklaracje wstępne (potrzebne będą dowody osobiste). Obecność maturzystów obowiązkowa! Szczegóły w gablocie......

  • Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów ZSTIE, 1 września 2020: a) dzielę komputer z innymi domownikami – 51 uczniów (7,6%), b) nie mam dostępu do Internetu – 3 uczniów (0,04%), c) mam ograniczony dostęp do Internetu – 25 uczniów (3,76%), d) nie mam problemów z dostępem......

  • Pobierz (.pdf) List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/list-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-2020.09.14.pdf...