Rada Rodziców – archiwum

Uchwały Rady Rodziców ZSTIE 2022/23:

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/ucgwala-1-1.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-2.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-3.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-4.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-5.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-6-1.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-7.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-8.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-9.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-10.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-11.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/uchwala-12.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/uchwala-13.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/uchwala-14.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/uchwala-15.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/uchwala-16.pdf

Protokół z zebrania Rady Rodziców ZSTIE 2020/21:
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Protokol-z-zebrania-RR-08.12.2020.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Protokol-zebrania-RR-27.09.2021.pdf

Rozliczenie Rady Rodziców 2020/21:
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Notatka-ze-sprawdzenia-dokumentacji-RR-za-lata-2018-2019-i-2019-2020.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Rozliczenie-RR-2018-2019.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Rozliczenie-RR-2019-2020.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Rozliczenie-za-I-semestr-2020-2021.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Sprawozdznie-finansowe-RR-2020-2021-3.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Sprawozdznie-finansowe-RR-2020-2021.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Sprawozdznie-finansowe-RR-2020-2021-2.pdf

Uchwały Rady Rodziców 2020/21:

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Uchwala-1-2020-2021.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Uchwala-2-2020-2021.

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Uchwala-3-2020-2021.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Uchwala-4-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/Uchwala-5-2020-2021.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Uchwala-6-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Uchwala-7-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Uchwala-8-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Uchwala-9-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Uchwala-10-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/Uchwala-11-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Uchwala-12-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwala-13-2020-2021-zaakceptowana-zdalnie1.pdf
https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwala-14-2020-2021-zatwierdzona-zdalnie.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwala-1-2021-2022.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwala-2-2021-2022.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwala-3-2021-2022.pdf

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Uchwala-4-2021-2022.pdf