egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wyniki

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2023 (technikum)

INF.02 – 59%

średnia w kraju – 76%

średnia dla województwa – 67%

INF.03 – 66%

średnia w kraju – 71%

średnia dla województwa – 59%

INF.07 – 29%

średnia w kraju – 68%

średnia dla województwa – 49%

INF.08 – 46%

średnia w kraju – 67%

średnia dla województwa – 56%

ELM.02 – 58%

średnia w kraju – 91%

średnia dla województwa – 89%

ELM.05 – 46%

średnia w kraju – 69%

średnia dla województwa – 69%

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2022 (technikum)

INF.02 – 90,85%

średnia w kraju – 80%

średnia dla województwa – 75%

INF.07 – 48,57%

średnia w kraju – 80%

średnia dla województwa – 55%

ELM.02 – 90,32%

średnia w kraju – 86%

średnia dla województwa – 65%

EE.09 – 29,29%

średnia w kraju – 44%

średnia dla województwa – 29%

EE.22 – 47,62%

średnia w kraju – 60%

średnia dla województwa – 47%

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2021 (technikum)

kwalifikacja EE08: 85,23%

średnia w kraju – 43,18%

średnia dla województwa – 77,11%

kwalifikacja EE03: 33,33%

średnia w kraju – 90%

średnia dla województwa – 89,98%

kwalifikacja EE10: 50%

średnia w kraju – 62,46%

średnia dla województwa – 78,74%

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2020 (technikum)

kwalifikacja EE08: 71,33%

średnia w kraju – 57,38%

średnia dla województwa – 50%

kwalifikacja EE03: 100%

średnia w kraju – 85,67%

średnia dla województwa – 100%

kwalifikacja EE10: 88%

średnia w kraju – 69,17%

średnia dla województwa – 66%

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2019 (technikum)

kwalifikacja E.06: 81,8%

średnia dla Wrocławia – 89,3%

średnia dla województwa – 94,9%

kwalifikacja E.13: 88,4%;

średnia dla Wrocławia – 85,8%

średnia dla województwa – 76,8%

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2018 (technikum)

kwalifikacja E.05: 81,8%

średnia dla Wrocławia – 81,8%

średnia dla województwa – 83,3%

kwalifikacja E.12: 74,4%

średnia dla Wrocławia – 87,0%

średnia dla województwa – 78,0%

kwalifikacja E.13: 80,6%

średnia dla Wrocławia – 72,4%

średnia dla województwa – 63,6%

kwalifikacja E.15: 60,4%

średnia dla Wrocławia – 60,4%

średnia dla województwa – 54,4%