egzamin maturalny – wyniki

egzamin maturalny 2023

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2023 roku:

technikum nr 7 – 100%

średnia dla Wrocławia – 96%

średnia dla województwa – 91%

egzamin maturalny 2022

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2022 roku:

technikum – 98,08%

średnia dla Wrocławia – 83%

średnia dla województwa – 82,3%

egzamin maturalny 2021

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2021 roku:

technikum – 92%

średnia dla Wrocławia – 76,6%

średnia dla województwa – 69%

egzamin maturalny 2020

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2020 roku:

technikum – 95%

średnia dla Wrocławia – 75,5%

średnia dla województwa – 67,6%

egzamin maturalny 2019

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2019 roku:

technikum – 97,7%

średnia dla Wrocławia – 70,7%

średnia dla województwa – 66%

egzamin maturalny 2018

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2018 roku:

technikum – 92,6%

średnia dla Wrocławia – 80,9%

średnia dla województwa – 74,4%

egzamin maturalny 2017

Zdawalność egzaminu naszych uczniów w 2017 roku:

technikum – 91,5%

średnia dla Wrocławia – 87,9%

średnia dla województwa – 82%