Akademia Mikrotik

Akademia Mikrotik

Miło nam poinformować, że w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu powstała 27 w Polsce akademia Mikrotika, łotewskiego producenta sprzętu sieciowego.
Ze względu na funkcje oraz możliwości systemowe routerów, wdrażamy nowy zasób urządzeń tego producenta, szczególnie pod kątem egzaminu INF.02.

Mikrotik stał się ważnym producentem sprzętu sieciowego w polskich firmach. Organizuje on również szereg szkoleń związanych w routingiem, projektowaniem i konfigurowaniem sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwem czy technikami kierowania ruchu w sieciach.