konto bankowe rady Rodziców ZSTIE

Numer rachunku w Banku Pocztowym S.A.: 60 1320 1999 2340 8962 2000 0001