konto bankowe rady Rodziców ZSTIE
Numer rachunku zostanie zaktualizowany w grudniu 2020, po wyborze przez Prezydium Rady Rodziców.