Skład Rady Rodziców
Przewodniczący: Pan Krzysztof Lorek,

Skarbnik : Pani Eliza Zamkotowicz,
Sekretarz: Pani Joanna Gruszecka,
Członkowie Prezydium:

  • Pani Ewa Lesiecka,
  • Pan Tomasz Dyjor,
  • Pan Robert Chmielewski.

Adres email:

– przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych i jest odbierany przez Przewodniczącego RR – Pana Krzysztofa Lorka,
– skarbnik w Radzie Rodziców przy ZSTIE: skarbnik.rady.rodzicow@zstie.edu.pl