Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wyniki

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2019 (technikum)

kwalifikacja E.06: 81,8%

średnia dla Wrocławia – 89,3%

średnia dla województwa – 94,9%

kwalifikacja E.13: 88,4%;

średnia dla Wrocławia – 85,8%

średnia dla województwa – 76,8%

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2018 (technikum)

kwalifikacja E.05: 81,8%

średnia dla Wrocławia – 81,8%

średnia dla województwa – 83,3%

kwalifikacja E.12: 74,4%

średnia dla Wrocławia – 87,0%

średnia dla województwa – 78,0%

kwalifikacja E.13: 80,6%

średnia dla Wrocławia – 72,4%

średnia dla województwa – 63,6%

kwalifikacja E.15: 60,4%

średnia dla Wrocławia – 60,4%

średnia dla województwa – 54,4%