Archive

Wydawanie dyplomów technika dla klas 4D, 4F, 4G i 4Y - od 29 maja 2023 (w sekretariacie szkoły), Dni wolne od zajęć w ZSTIE - 5, 6, 12 czerwca - egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w CKZ zajęcia odbywają się zgodnie z planem. 8 czerwca - Boże...