Archive

Wystawienie ocen przewidywanych - 5 stycznia 2023, Dni wolne od zajęć dydaktycznych (6 stycznia 2023 - Święto Trzech Króli, 11 i 12 stycznia 2023 - egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie), Zebranie z rodzicami (z wyjątkiem klas maturalnych) - 9 stycznia 2023 o godz. 17:00 w salach...