Wpłaty na Radę Rodziców
Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców. Dzięki wpłaconym przez Państwo środkom możemy zrealizować wiele przedsięwzięć takich jak: nagrody dla uczniów za konkursy i olimpiady, ponadprogramowe wsparcie sprzętu dla szkoły czy wsparcie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, itp. 40% z wpłaconej przez Państwa kwoty (składki) jest przekazana do dyspozycji Wychowawcy do której uczęszcza Państwa dziecko.

Zestawienie wydatków, które pokrywamy z Państwa wpłat, są dostępne na stronie internetowej naszej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców.

Konto Bankowe Rady Rodziców w ZSTIE: 50 1090 2398 0000 0001 4733 8772.

Bank Santander Polska S.A.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21

50-447 Wrocław

Wysokość składki w roku szkolnym, uchwalona przez Radę Rodziców w dniu 26 września 2022 r., wynosi 60,00 zł. Dziękujemy za wszystkie dobrowolne wpłaty, które pozwalają nam wspólnie wspierać naszą Młodzież oraz Szkołę w tych trudnych czasach.

Wpłaty darowizn prosimy uzupełnić informacjami: klasa oraz imię i nazwisko ucznia.