konto bankowe
Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców. Dzięki środkom uda się zrealizować wiele przedsięwzięć takich jak nagrody dla uczniów za konkursy i olimpiady, ponadprogramowe wsparcie sprzętu dla szkoły czy wsparcie uczniów w trudnej sytuacji życiowej.

Konto Bankowe Rady Rodziców w ZSTIE: 50 1090 2398 0000 0001 4733 8772. Bank Santander Polska S.A.

Wysokość składki na ten rok szkolny zostanie uchwalona na zebraniu Rady Rodziców w dniu 27.09.2021 roku