konto bankowe
Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców. Dzięki środkom uda się zrealizować wiele przedsięwzięć takich jak nagrody dla uczniów za konkursy i olimpiady, ponadprogramowe wsparcie sprzętu dla szkoły czy wsparcie uczniów w trudnej sytuacji życiowej.

Konto Bankowe Rady Rodziców w ZSTIE: 50 1090 2398 0000 0001 4733 8772. Bank Santander Polska S.A.

Wysokość oczekiwana składki w roku szkolnym uchwalona przez Radę Rodziców w dniu 27 września 2021r wynosi 50zł, będziemy wdzięczni w imieniu uczniów również za wpłaty większe niż oczekiwana. 

Wpłaty darowizn prosimy uzupełnić informacjami: o klasie oraz imię i nazwisko ucznia.