Progecad

progeCAD Professional Educational (w wersji szkolnej) jest całkowicie darmowy, a co ważniejsze – zawiera pełną wersję programu. Przeznaczony jest jednak do użytku niekomercyjnego, wyłącznie w celach edukacyjnych. Program może zostać zainstalowany na wszystkich szkolnych komputerach, jak również na komputerach osobistych nauczycieli, uczniów czy studentów.

Z naszej oferty bezpłatnej licencji mogą korzystać szkoły wszystkich kategorii – publiczne, społeczne i prywatne, a także z dowolnego poziomu edukacji – gimnazja, szkoły zawodowe, technika, licea czy szkoły wyższe. Dodatkowo prawo do darmowego użytkowania programu na komputerach domowych uzyskują uczniowie, słuchacze czy studenci szkoły oraz jej kadra nauczycielska/akademicka.

Link do formularza:
http://progecad.pl/c/dla-szkol

progeCAD.pl banner