Finanse

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2023 zostało opublikowane na stronie https://bip.cui.wroclaw.pl/ w zakładce sprawozdania finansowe obsługiwanych jednostek oświatowych.

 

Plan udzielania Zamówień Publicznych na rok 2021

plik pdf

Przetargi

Rozstrzygnięcie przetargu – 6 listopada 2020 r.:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych – 3 listopada 2020 r.:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – ogłoszenie o postępowaniu:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – ogłoszenie o przetargu:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – specyfikacja zamówienia:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP:

plik pdf

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych – rozstrzygnięcie przetargu:

plik pdf

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – ogłoszenie o postępowaniu:
plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu – specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu dla ZSTIE we Wrocławiu – zestawienie ofert z 12 sierpnia 2019 r.:

plik pdf

Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu dla ZSTIE we Wrocławiu – wyniki przetargu z 27 sierpnia 2019 r.:

plik pdf

plik pdf