Legitymacje, duplikaty świadectw


Po wypełnieniu podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej czy innego dokumentu, prosimy o przelew na konto szkoły:

42 1020 5226 0000 6302 0419 0351, Bank PKO BP SA. (za legitymację jest to 9PLN).