kalendarz roku szkolnego

  • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023: doc
  • Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023 w ZSTIE: doc
  • Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym