kalendarz roku szkolnego

  • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022: pdf
  • Harmonogram spotkań z rodzicami 2021/2022 w ZSTIE: pdf
  • Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022: pdf