akty prawne

Akty Prawne

  • Statut ZSTIE: plik pdf
  • Regulamin Rady Rodziców w ZSTIE: pobierz pdf
  • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: pobierz pdf
  • Zestaw procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych wychowawczo w ZSTIE: pobierz pdf
  • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZSTIE 2016-2021: pobierz pdf

Przedmiotowe i modułowe systemy oceniania 2020/2021

1A

1B

1C

1E

1X

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2K

2X

2Y/Z

3A

3B

3C

3E

3X

4A

4B

4C

4E

4X