akty prawne

Akty Prawne

  • Statut ZSTIE: plik pdf
  • Regulamin Rady Rodziców w ZSTIE: pobierz pdf
  • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: pobierz pdf
  • Zestaw procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych wychowawczo w ZSTIE: pobierz pdf
  • Standardy ochrony małoletnich w ZSTiE pobierz pdf
  • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZSTIE 2016-2021: pobierz pdf

Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania 2023/2024

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

1K

1R

1S

1X

1Y

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2K

2R

2S

2X

2Y

3A

3B

3C

3E

3W

3X

4A

4B

4C

4E

4X

5A

5B

5C

5E

5X