akty prawne

Akty Prawne

  • Statut ZSTIE: plik pdf
  • Regulamin Rady Rodziców w ZSTIE: pobierz pdf
  • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego: pobierz pdf
  • Zestaw procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych wychowawczo w ZSTIE: pobierz pdf
  • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZSTIE 2016-2021: pobierz pdf

Wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania 2022/2023

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1K

1R

1S

1X

1W

1Y

2A

2B

2C

2E

2X

3A

3B

3C

3E

3X

4A

4B

4C

4D

4E

4F

4G

4X

4Y/Z