Misja i wizja

O nas

Czytelnia pełni funkcję pracowni multimedialnej, uczniowie mają do dyspozycji osiem stanowisk komputerowych, drukarkę laserową i skaner. Od lat współpracujemy z Mediateką i Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną.

 

Misja

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu uczenia się i nauczania, zaspo­kajanie potrzeb edukacyjnych i czytelniczych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez dostarczanie źródeł informacji. Biblioteka służy również nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Bibliotekarzom szczególnie zależy na stwarzaniu możliwości wykorzys­tania najnowszych technologii informacyjnych zarówno w pracy dydak­tycznej, jak i w indywidualnym poszerzaniu wiedzy przez uczniów. Dlatego ogromne znaczenie przypisujemy pracowni multimedialnej. Biblioteka poszerza swoje zbiory, opracowuje je i udostępnia uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.