Klasyfikacja semestralna

Klasyfikacja semestralna

Wystawienie ocen przewidywanych – 5 stycznia 2023,

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (6 stycznia 2023 – Święto Trzech Króli, 11 i 12 stycznia 2023 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie),

Zebranie z rodzicami (z wyjątkiem klas maturalnych) – 9 stycznia 2023 o godz. 17:00 w salach z wychowawcami, dyżury wszystkich nauczycieli od 16:00 do 17:00,

Zakończenie 1 semestru w klasach I-IV oraz wystawienie ocen semestralnych (szkoła ponadpodstawowa) – 20 stycznia 2023,

Praktyka zawodowa w klasie 3C i 4A – 16 stycznia 2023 do 10 lutego 2023,

Zimowa przerwa – 13 do 26 lutego 2023.