Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

15 czerwca 2022 – wystawienie ocen rocznych,
24 czerwca 2022 – zakończenie zajęć dydaktycznych.

I. 6 oraz 7 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w ZSTiE oraz CKZ.
II. Uczniowie klas trzecich przystępują OBOWIĄZKOWO do egzaminów zawodowych zgodnie z harmonogramem (wywieszone na parterze szkoły). Jest to jeden z warunków promocji do klasy następnej.
III. Klasy: 3Y, 3E, 3K (zawód elektronik) dnia 02.czerwca nie mają zajęć w CKZ. Przychodzą na egzamin do ZSTiE.
IV. W inne dni egzaminów (poza 6, 7 czerwca) tylko uczniowie zdający egzamin są zwolnieni z zajęć. Dla pozostałych uczniów lekcje odbywają się zgodnie z planem.