Rekrutacja

Rekrutacja

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla klas I technikum i branżowej szkoły I stopnia:

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego): od 16 maja 2022 – 20 czerwca 2022, do godz. 15:00 (rekrutacja uzupełniająca: 2 sierpnia – 4 sierpnia 202, godz. 15:00).

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca 2022 – 13 lipca 2022, godz. 15:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły: 21 lipca 2022 (rekrutacja uzupełniająca: 16 sierpnia 2022).

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie: od 16 maja 2022 – 25 lipca 2022 (rekrutacja uzupełniająca: od 2 sierpnia 2022 – 16 sierpnia 2022).

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 22 lipca 2022 – 29 lipca 2022, (rekrutacja uzupełniająca: od 17 sierpnia 202 do 22 sierpnia 2022).

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 1 sierpnia 2022, godz. 14:00 (rekrutacja uzupełniająca: 23 sierpnia 2022).

Szczegółowe informacje w zakładce: https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych ZSTiE – zakup podręczników.

Proponujemy wstrzymać się z zakupem podręczników do pierwszych dni września.  W tych dniach nauczyciele przekażą szczegółowe informacje na temat podręczników, w szkole odbędzie się także giełda podręczników.Dyrekcja ZSTiE.