Podziękowania dla Wolontariatu

Podziękowania dla Wolontariatu

Koalicja Oławska oraz Rada Osiedla Przedmieście Oławskie podziękowała za zaangażowanie Wolontariatu ZSTIE. Szczegóły poniżej: