Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Marek Fica, 4C

Wiceprzewodniczący: Michał Czech, 3C

Sekcja TV: Patryk Piontek, 4C

Sekcja Informacyjna: Mariusz Kruszyński, 4B

Sekcja Radiowa: Mateusz Owczarek, 4C,

Sekcja Woluntarna: Krystian Ogorzelski, 4C.

Opiekunowie: mgr Ewa Bury, mgr Agnieszka Skrzypaszek.