UbezpieczenieUbezpieczenie dla uczniów ZSTIE w 2020/2021:

NNW COMPENSA, 62 zł za osobę:

Wpłaty na ubezpieczenie oraz numer konta bankowego:

plik doc do pobrania

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia:

plik pdf do pobrania

Szczegóły ubezpieczenia w ZSTIE:
-załącznik ubezpieczenie
-skrócony opis zakresu ubezpieczenia
-informacje o produkcie
-zakres ubezpieczenia