Adres email Rady Rodziców
przewodniczacy.rady.rodzicow@zstie.edu.pl jest dla spraw wymagających zachowania poufności zachowania danych i jest odbierany przez Przewodniczącego RR – Pana Krzysztofa Podolskiego