kalendarz roku szkolnego

  • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021: pdf
  • Harmonogram spotkań z rodzicami 2020/2021 w ZSTIE: pdf
  • Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021: plik pdf