Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Akty prawne

Statut ZSTiE - tekst ujednolicony w formacie PDF

Regulamin Rady Pedagogicznej ZSTiE w formacie PDF

Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSTiE w formacie PDF

Regulamin Rady Rodziców ZSTiE w formacie PDF

 

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w formacie PDF

 

Zestaw procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych wychowawczo dla ZSTiE

 

 


 

Przedmiotowe i modułowe systemy oceniania (PSO i MSO) 2019/2020

Technikum Nr 7: zawód technik informatyk:
1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c

Technikum Nr 7: zawód technik teleinformatyk:
1x1y/z, 2x, 3x, 4v, 4x

Technikum Nr 7: zawód technik elektronik:
1e, 2e, 3e

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1: zawód:
1k