Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

mgr Rafał Cichocki

WICEDYREKTORZY

mgr Marek Lisiecki

- nadzór nad kształceniem ogólnym i wychowaniem,

- nadzór nad pedagogami szkolnymi,

- nadzór nad planem lekcji i arkuszem organizacyjnym szkoły,

- organizacja diagnoz i egzaminu maturalnego,

- nadzór nad pracą biblioteki,

- organizacja wymiany międzynarodowej,

- nadzór organizacyjny nad klasami technik informatyk.

mgr inż. Wiktor Ziętara

- nadzór nad kształceniem i doradztwem zawodowym,

- organizacja zajęć wychowania fizycznego,

- współpraca z CKZ, zakładami pracy, firmami
i praktykami zawodowymi, 

- nadzór organizacyjny nad Branżową Szkołą I stopnia,

- nadzór organizacyjny nad klasami technikum o profilu teleinformatyk i elektronik.

 

Więcej…