Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Skierowania lekarskie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 DKO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, jest dokumentem niezbędnym do przyjęcia do technikum i branżowej szkoły zawodowej. Skierowania do przychodni medycyny pracy można pobierać w sekretariacie szkoły, w momencie zakwalifikowania kandydata do kształcenia w danym zawodzie.

Lista przychodni, w których można wykonać bezpłatnie badania uczniów w 2017 r. Plik do pobrania w formacie PDF