Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prace komisji rekrutacyjnej

Wydrukowane wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy składać do sekretariatu ZSTiE (I piętro, s. 124) w godzinach 8:00-14:00, w terminie do 21 czerwca 2017r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (jeśli dotyczy to kandydata).

Między 23 a 27 czerwca, w godz. 9:00-15:00 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

7 lipca zostaną podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, na parterze szkoły.

Osoby zakwalifikowane muszą, poza oryginalnymi dokumentami, dostarczyć zaświadczenie lekarskie zgodne z kwalifikacją do 18 lipca, godz. 15:00. Skierowania na badania będą wydane przez komisję rekrutacyjną.

 

Warunki rekrutacji do klas I-szych


Warunki rekrutacji do klas I-wszych Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2017/2018

 

Nauczane języki


Na podstawie Zarządzenia dyrektora Nr 4/2013:

§ 10
W szkole prowadzone sę zajęcia z zakresu języka obcego nowożytnego: języka angielskiego i języka niemieckiego. Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Przedmioty - zakres rozszerzony


Oferta wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
dla uczniów podejmujących naukę w Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu, od 1 września 2017r.

(podstawa prawna:
ust. 4 załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych /Dz.U. poz. 204, ze zm./,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych /Dz.U. poz. 703/

Więcej…