Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Technikum


Technik teleinformatyk - opis zawodu

Email Drukuj PDF

 • Określa zasady eksploatacji systemów teletransmisyjnych. Charakteryzuje sygnały oraz dobiera do nich odpowiednie łącza teleinformatyczne (kablowe, radiowe lub optoelektroniczne). 
 • Zestawia i konfiguruje dowolne łącza teletransmisyjne. Integruje systemy teleinformatyczne różnych standardów, kontroluje ich wzajemne współdziałanie i wzajemne relacje. Integruje systemy teleinformatyczne z systemami informatycznymi za granicą.
Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 21:14 Więcej…
 

Technik teleinformatyk - informacje ogólne

Email Drukuj PDF

Technikum 4-letnie na podbudowie gimnazjum oraz technikum 5-letnie na podbudowie szkoły podstawowej (od 1 września 2019 r.). Jest to przyszłościowy, szerokoprofilowy zawód, łączący elektronikę, informatykę i telekomunikację, który umożliwi Ci pracę w wielu dziedzinach przemysłu i usług. Jest też świetnym początkiem do kontynuowania nauki na Politechnice. Według Głównego Urzędu Statystycznego jest to obecnie najlepiej płatny zawód wśród inżynierów.

 

Poprawiony: sobota, 26 października 2019 21:44 Więcej…
 

Technik elektronik - informacje ogólne

Email Drukuj PDF

Okres nauki: 4 lata po gimnazjum, 5 lat po szkole podstawowej (od 1 września 2019r.)
Podbudowa: gimnazjum, szkoła podstawowa
Forma nauki: szkoła dzienna dla młodzieży

Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 21:16 Więcej…
 

Technik informatyk - opis zawodu

Email Drukuj PDF

 • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy.
 • Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
Poprawiony: wtorek, 24 lutego 2015 21:36 Więcej…
 

Technik elektronik - opis zawodu

Email Drukuj PDF

 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
 • uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych,
 • nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń elektronicznych,
 • naprawa urządzeń elektronicznych.

Technik elektronik może podejmować pracę w:

 • zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach : operatorów, konserwatorów i kontrolerów jakości,
 • warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,
 • zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
 • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
 • w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych.

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2017 10:52
 


Strona 1 z 2