Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt: Podwyższanie kwalifikacji zawodowych...

Tytuł projektu: Podwyższanie kwalifikacji zawodowych szansą na lepszy początek kariery - projekt współfinansowany przez UE

Nazwa organizacji: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

Organizacja partnerska: Your International Training, FBD Building Spa Square. Mallow. Irlandia

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od 9 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów UE oraz innych państw nie będących ich członkami: https://www.yourinternationaltraining.com/

Koordynator projektu: wicedyrektor ZSTiE, Marek Lisiecki.

Cele. Głównym celem dla uczniów jest nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych poprzez odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach irlandzkich. Uczniowie kształcący się w profilu informatyk podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, dostosują się do oczekiwań pracodawców, pozyskają również europejskie certyfikaty potwierdzające ich kompetencje zawodowe.

Planowany harmonogram mobilności: Listopad 2018 (wizyta przygotowawcza koordynatora w Mallow, Cork i Tralee),

- marzec 2019 (wyjazd 16 wybranych uczniów z klas 3A i 3B),

- marzec 2020 (wyjazd 16 wybranych uczniów z 2 klas trzecich o profilu informatyk).

Kryteria naboru rekrutacji uczniów:

Na sumę punktów rekrutacyjnych wśród uczniów składają się następujące kryteria:

40% - frekwencja od rozpoczęcia projektu aż do momentu rozpoczęcia rekrutacji, 40% - wynik testu z języka angielskiego użytkowego i zawodowego, 20% średnia z przedmiotów zawodowych (modułowych) za semestr (wyjazd marzec 2019) oraz rok szkolny 2018/2019 (wyjazd marzec 2020).

Efekty kształcenia: uczniowie kształcący się w profilu informatyk utrwalą wiadomości nabyte w podstawie programowej oraz będą mieli możliwość zwiększenia kompetencji językowych w irlandzkim środowisku pracy. Dodatkowym atutem będzie zwiększenie mobilności zawodowej z uwzględnieniem europejskiego środowiska pracy.