Author: ZSTiE

Zebranie 25 września 2020 r. z rodzicami uczniów klas 2-4 nie odbędzie się w formie stacjonarnej. Wychowawcy, za pomocą zdalnych technik komunikacji, poinformują rodziców klas 2-4 o wymaganiach edukacyjnych, wyborze przewodniczącego oddziałowej rady rodziców i innych zagadnieniach. W tym dniu o godz. 16:30 odbędzie...