•   Od 26 października 2020 r. Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg zasad ustalonych dla strefy „czerwonej”. Zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Z powodów organizacyjnych, nauczyciel ma prawo je skrócić do 30 minut. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach......

  • Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów ZSTIE, 1 września 2020: a) dzielę komputer z innymi domownikami – 51 uczniów (7,6%), b) nie mam dostępu do Internetu – 3 uczniów (0,04%), c) mam ograniczony dostęp do Internetu – 25 uczniów (3,76%), d) nie mam problemów z dostępem......

  • Pobierz (.pdf) List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do rodziców: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/09/list-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-2020.09.14.pdf...