• Zebranie 25 września 2020 r. z rodzicami uczniów klas 2-4 nie odbędzie się w formie stacjonarnej. Wychowawcy, za pomocą zdalnych technik komunikacji, poinformują rodziców klas 2-4 o wymaganiach edukacyjnych, wyborze przewodniczącego oddziałowej rady rodziców i innych zagadnieniach. 16:30 – spotkanie przedstawicieli klas (oddziałowej Rady Rodziców)......

  • Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów ZSTIE, 1 września 2020: a) dzielę komputer z innymi domownikami – 51 uczniów (7,6%), b) nie mam dostępu do Internetu – 3 uczniów (0,04%), c) mam ograniczony dostęp do Internetu – 25 uczniów (3,76%), d) nie mam problemów z dostępem......

  • Pobierz (.pdf)...