Funkcjonowanie szkoły do 01.05.2021/wniosek do ZFŚS

Funkcjonowanie szkoły do 01.05.2021/wniosek do ZFŚS


  Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE:

  1. Zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Z powodów organizacyjnych, nauczyciel ma prawo je skrócić do 30 minut.
  2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach na żywo na TEAMS.  
  3. Konsultacje dla maturzystów indywidualne lub grupowe mogą odbywać się w szkole po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem. Dyrektor ma prawo udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia olimpiad i konkursów. Dyrektor może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania do matury. Wyjścia, wycieczki, imprezy, zostają odwołane.
  4. Ewidencja obecności uczniów: wg zasad w trybie zdalnym.
  5. W szkole wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi MEN dot. reżimu sanitarnego, od godz. 11:00-15:00.
  6. Praktyki zawodowe odbywają się w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Zajęcia w CKZ odbywają się zdalnie jeśli podstawa programowa może być realizowana w taki sposób.  
  7. W razie problemów z logowaniem do TEAMS, uczniowie ZSTIE mogą kontaktować się z pracownikiem sekretariatu (telefonicznie) lub dyrekcją (moduł wiadomości w uonet). Proszę o nie powielanie próśb: 1 osoba zgłaszająca problem – 1 osoba reagująca na problem. Braki sprzętowe zgłaszane są do właściwego wychowawcy – Dyrektor zajmie się ich rozpatrzeniem.
  8. Dyżury telefoniczne pedagogów pełnione są od poniedziałku do piątku: Pani Alina Trzeciak w godz. 9:00-12:00, a Pani Katina Karamichailidu-Piskorz 10:00-13:00.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-i-placowek–biezaca-sytuacja

Procedury epidemiczne w ZSTIE: Pobierz: http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedury-epidemiczne-ZSTIE.pdf

Wniosek o dofinansowanie dla nauczycieli i emerytów:

Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych termin składa wniosków do 30 kwietnia 2021r.

Należy pobrać  odpowiedni wniosek ze strony szkoły, wypełnić, podpisać. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku należy wysłać na e-mail ZSTiE: szkola@zstie.edu.pl

Po przesłaniu wniosku należy potwierdzić wysłanie dzwoniąc do sekretariatu szkoły tel. 71 7986933 wew. 100

Dla pozostałych osób  nie mających możliwości wysłania w formie elektronicznej jest możliwość pobrania druku w szkole (kadry lub z portierni). Szkoła czynna w dni robocze od 8.00 do 14.00

http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wniosek_pracownicy_ZSTiE.pdf
http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wniosek_emeryci_rencisci_ZSTiE.pdf