Funkcjonowanie szkoły do 01.02.2021

Funkcjonowanie szkoły do 01.02.2021


  Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad. Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE:

  1. Zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Z powodów organizacyjnych, nauczyciel ma prawo je skrócić do 30 minut.
  2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach na żywo na TEAMS. Uczeń, który nie ma dostępu do Internetu w domu przyjeżdża do szkoły. Dyrektor organizuje wtedy dla ucznia komputer z dostępem do Internetu w szkole. Problemy związane z dostępem do komputera należy zgłaszać do właściwego wychowawcy.  
  3. Konsultacje, zajęcia dodatkowe, mogą odbywać się w szkole po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem. Wyjścia, wycieczki, imprezy, konkursy stacjonarne zostają odwołane.
  4. Ewidencja obecności uczniów: wg zasad w trybie zdalnym.
  5. W szkole wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi MEN dot. reżimu sanitarnego, od godz. 11:00-15:00.
  6. Praktyki zawodowe odbywają się w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Zajęcia w CKZ odbywają się zdalnie jeśli podstawa programowa może być realizowana w taki sposób – jeśli nie, uczniowie przyjeżdżają na zajęcia.  
  7. W razie problemów z logowaniem do TEAMS, uczniowie ZSTIE mogą kontaktować się z pracownikiem sekretariatu (telefonicznie) lub dyrekcją (moduł wiadomości w uonet). Proszę o nie powielanie próśb: 1 osoba zgłaszająca problem – 1 osoba reagująca na problem.
  8. Dyżury telefoniczne pedagogów pełnione są od poniedziałku do piątku: Pani Alina Trzeciak w godz. 9:00-12:00, a Pani Katina Karamichailidu-Piskorz 10:00-13:00.
  9. Zgodnie z wytycznymi MEN, część zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych może odbywać się stacjonarnie w budynku szkoły tj. wtedy gdy realizacja elementów podstawy programowej nie może przebiegać zdalnie. Od 16-go listopada część zajęć zawodowych dla klas maturalnych będzie odbywać się stacjonarnie.
  10. Od 24 października 2020, dzieci i młodzież do 16-go roku życia nie mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego.

Ważniejsze terminy:

19 stycznia (wtorek) 2021 – wznowienie zajęć w ZSTIE,
25 stycznia 2021 – wystawienie ocen semestralnych w klasach I-III.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Procedury epidemiczne w ZSTIE:

Pobierz http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedury-epidemiczne-ZSTIE.pdf