Funkcjonowanie szkoły

Funkcjonowanie szkoły


 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad (zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE).

  • w szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum,
  • w przestrzeni wspólnej (korytarze) stosuje się maseczki, podczas lekcji i egzaminów nie są one obowiązkowe,
  • rekomenduje się otwieranie drzwi do sal/pracowni w czasie zajęć/egzaminów, pracownicy obsługi są odpowiedzialni za dezynfekcję sal/klamek w budynku szkoły i na sali gimnastycznej,
  • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji/kwarantannie w warunkach domowych. Na II piętrze w szkole przygotowana jest izolatka dla ucznia mającego objawy infekcji/choroby zakaźnej,
  • uczeń posiada własne przybory – nie należy wymieniać się nimi.
Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Procedury epidemiczne w ZSTIE: Pobierz: http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedury-epidemiczne-ZSTIE.pdf